• Danielle   AUROI  

Danielle AUROI : Návrhy usnesení - 5. volební období 

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

DRAFT RESOLUTION on executions and stonin in Iran EN  
- B5-0559/2002  
Propuesta de Resolución sobre clementinas ES  
- B5-0144/2002