• Danielle   AUROI  

Danielle AUROI : Příspěvky při rozpravách v plénu - 5. volební období 

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu