Gianni VATTIMO : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Indipendente) (Itálie)

Místopředseda 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k Chartě EU: standardním podmínkám svobody sdělovacích prostředků v celé EU  
- CULT_AD(2012)483722 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- CULT_AD(2012)486081 -  
-
CULT 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě  
- P7_DCL(2013)0006 - Nevzato v potaz  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 221 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání, právu na vzdělání a zákazu diskriminace v souvislosti s náboženskými symboly  
- P7_DCL(2009)0069 - Nevzato v potaz  
Sophia in 't VELD , Gianni VATTIMO , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Stanimir ILCHEV , Jean-Marie CAVADA  
Datum zahájení : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Počet signatářů : 100 - 25-03-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech