Roseline VACHETTA : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ligue Communiste Révolutionnaire (Francie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradnice 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le quatrième Somtnet Asie‑Europe ("ASEM 4") à Copenhague les 23 et 24 septembre 2002 FR  
- B5-0462/2002  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu