Michel RAYMOND : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Francie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Rozpočtový výbor
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Estonsko

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu