Walter VELTRONI : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Itálie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 'Principles and guidelines for the Community's audiovisual policy in the digital Age' - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0209/2000 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu