Gianni PITTELLA : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Předseda
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Itálie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Konference předsedů
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Výbor pro rybolov
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o chronických bolestech nesouvisejících s rakovinou u lidí starších 65 let  
- P8_DCL(2016)0065 - Nevzato v potaz  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 136 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami