Anne E. JENSEN
 • Anne E.
  JENSEN
 • Dánsko
 • Datum narození: 17. srpen 1951, Kalundborg

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Členka
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Venstre (Dánsko)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Místopředsedkyně

 • 21.01.2002 / 19.07.2004 : Rozpočtový výbor
 • 08.07.2010 / 30.06.2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013

Členka

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro rozpočty
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Litva
 • 17.01.2002 / 20.01.2002 : Rozpočtový výbor
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Litva
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Rozpočtový výbor
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Rozpočtový výbor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Rozpočtový výbor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Rozpočtový výbor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 17.06.2010 / 07.07.2010 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Rozpočtový výbor

Náhradnice

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 16.07.2009 / 12.05.2011 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 13.05.2011 / 18.01.2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Hospodářský a měnový výbor

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

65

Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (rozprava)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (rozprava)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(5)

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (hlasování)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(11.1)

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (rozprava) (2)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (rozprava) (3)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Mobilita občanů EU a sociální systémy členských států (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(16)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

BUDG
07-04-2014 A7-0271/2014

ZPRÁVA o prováděcích opatřeních pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

BUDG
07-04-2014 A7-0270/2014

ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014

BUDG
11-10-2013 A7-0328/2013

ZPRÁVA o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014 – oddíl III – Komise

BUDG
25-02-2013 A7-0043/2013

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

25

ZPRÁVA o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup

BUDG
26-03-2014 A7-0254/2014

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020

BUDG
12-10-2012 A7-0313/2012

ZPRÁVA o inovačních finančních nástrojích v souvislosti s víceletým finančním rámcem

BUDG
14-09-2012 A7-0270/2012

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

7

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

BUDG
16-05-2013 BUDG_AD(2013)506353

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES

BUDG
29-03-2012 BUDG_AD(2012)483532

STANOVISKO o budoucnosti rozpočtové podpory EU rozvojovým zemím

BUDG
01-04-2011 BUDG_AD(2011)460617

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)430891

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429666

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2008

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429665

STANOVISKO k absolutoriu za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429664

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

25

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2012

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524722

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2012

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524721

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2012

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524720

STANOVISKO k návrhu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení

BUDG
09-10-2013 BUDG_AD(2013)516802

STANOVISKO Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2013

BUDG
18-09-2013 BUDG_AD(2013)514719

STANOVISKO k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2013

BUDG
19-12-2012 BUDG_AD(2012)501911

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010

BUDG
06-12-2012 BUDG_AD(2012)498085

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

BUDG
07-11-2012 BUDG_AD(2012)496641

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012

BUDG
19-09-2012 BUDG_AD(2012)494682

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

BUDG
22-06-2012 BUDG_AD(2012)487777

Návrhy usnesení

2

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o vzdělávání a zaměstnávání osob trpících poruchami autistického spektra a obdobnými problémy

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 160 - 10-03-2014

Písemné prohlášení o evropské kartě pro osoby se zdravotním postižením

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN

Datum zahájení : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatářů : 347 - 20-08-2013

Parlamentní otázky

45

  The right to drive a car

27-11-2013 E-013478/2013 Komise

  Tendering rules for ferry services

26-02-2013 E-002112/2013 Komise

  Barclays' manipulation of LIBOR/EUROBOR

05-07-2012 E-006762/2012 Komise

  Implementation of Regulation (EU) No 720/2011

28-06-2012 E-006515/2012 Komise

  Increased risk of accidents at work for lorry drivers

30-05-2012 E-005393/2012 Komise

  Conflicting veterinary assessments are resulting in penalties for drivers

30-05-2012 E-005392/2012 Komise

  Phasing out of the milk quota scheme

15-03-2012 E-002913/2012 Komise

  Airline passengers' rights (Regulation (EC) No 261/2004)

23-01-2012 E-000654/2012 Komise

  Implementation of the SET plan

13-01-2012 E-000358/2012 Komise

  Payments from FP 6 and FP 7

20-12-2011 E-012564/2011 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

86

Vysvětlení hlasování

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů

Program Marco Polo II (rozprava)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(20)

Vysvětlení hlasování

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0125/2009 - ZPRÁVA o vzdělávání dětí z rodin migrantů

Vysvětlení hlasování

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0046/2009 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)

Vysvětlení hlasování

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0088/2009 - ZPRÁVA o zajištění kvality potravin: harmonizace či vzájemné uznávání norem

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

9

ZPRÁVA o akčním plánu pro inteligentní dopravní systémy

TRAN
03-04-2009 A6-0227/2009

ZPRÁVA o kapacitě letišť a pozemním odbavení: směrem k účinnější politice

TRAN
27-09-2007 A6-0349/2007

ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005

BUDG
24-11-2005 A6-0336/2005

ZPRÁVA o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005

BUDG
19-10-2004 A6-0020/2004

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“)

BUDG
23-02-2009 BUDG_AD(2009)419939

STANOVISKO k plnění závěrů Monterreyské konference z roku 2002 o financování rozvoje

BUDG
18-06-2008 BUDG_AD(2008)406163

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším v provádění evropských družicových navigačních programů (EGNOS a Galileo)

TRAN
28-01-2008 TRAN_AD(2008)398335

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

TRAN
13-09-2006 TRAN_AD(2006)376321

Návrhy usnesení

5

NÁVRH USNESENÍ, o mezinárodní smlouvě na ochranu Arktidy

26-03-2009 B6-0175/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o zadržování politických vězňů v Bělorusku

21-05-2008 RC-B6-0239/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on arrests of political opponents in Belarus

20-05-2008 B6-0263/2008

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Belarus after the presidential elections of 19 March

03-04-2006 B6-0243/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the European Council meeting of 16-17 June 2005

20-06-2005 B6-0386/2005

Parlamentní otázky

56

  Transparency and access to letters of formal notice

21-04-2009 E-3252/2009 Komise

  Consideration of short sea shipping in the Energy Efficiency Design

31-03-2009 H-0198/2009 Komise

  The need for minimum standards on safe parking sites

06-03-2009 P-1695/2009 Komise

  Consequences of the financial crisis in Central and Eastern Europe

24-02-2009 H-0116/2009 Komise

  Rights of air passengers

11-11-2008 P-6266/2008 Komise

  Impact of IMO agreement on short-sea shipping

03-11-2008 H-0856/2008 Komise

  Situation regarding the resignation of Members of the Commission

07-10-2008 H-0785/2008 Komise

  Technical barriers to trade for Danish children's bicycle firms

23-09-2008 E-5316/2008 Komise

  Commission's management of the digital tachograph

24-06-2008 H-0518/2008 Komise

  Road cabotage in France

28-05-2008 H-0385/2008 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 5. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

81

Evropský hospodářský a sociální model

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(8)

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Vote (continuation)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

  The operating framework for the European Regulatory Agencies

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(3)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  Alignment of social security rights and the simplification of procedures

04-12-2003 P5_CRE(2003)12-04(2)

  Progress report on the Intergovernmental Conference including budgetary aspects

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(1)

  2004 budget procedure

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(5)

  Presentation by the Council of draft general budget - 2004

23-09-2003 P5_CRE(2003)09-23(5)

  Adequate and sustainable pensions

23-09-2003 P5_CRE(2003)09-23(8)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

4

Návrhy usnesení

10

  MOTION FOR A RESOLUTION on the respect for core labour rights in the production of Olympics sports goods

19-04-2004 B5-0200/2004

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

18-04-2002 RC-B5-0244/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Lisbon Summit

10-04-2000 RC-B5-0320/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Special European Council to be held in Lisbon on 23/24 March 2000

13-03-2000 RC-B5-0236/2000/corr. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Special Lisbon Council

09-03-2000 B5-0240/2000

Parlamentní otázky

20

  Location of the EU's Network and Information Security Agency (IT Agency)

26-03-2004 H-0191/2004 Rada

  Protection of commercial drivers against violent assault

22-01-2004 H-0023/2004 Rada

  Aid to factories in the former GDR

29-09-2003 E-2890/2003 Komise

  Budget chapter B3-4000 for 2002

29-07-2003 E-2501/2003 Komise

  VAT refunds

24-06-2003 E-2071/2003 Komise

  German road tax

19-06-2003 E-2046/2003 Komise

  Port safety

28-05-2003 E-1936/2003 Komise

  Wage subsidies in Germany

15-04-2003 E-1380/2003 Komise

  Multi-Stakeholder Forum

15-04-2003 E-1379/2003 Komise

  Problems with tanker vessels in waters close to Denmark

15-04-2003 E-1378/2003 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech