Joaquim VAIRINHOS : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugalsko)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 05-09-2001 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 06-10-1999 / 11-11-1999 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 05-09-2001 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu