Alexander de ROO : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : GroenLinks (Nizozemsko)

Místopředseda 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

Poslanci 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending the Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0154/2004 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on noise from airports EN  
- P5_DCL(2004)0004 - Nevzato v potaz  
Hiltrud BREYER , Alexander de ROO , Marie Anne ISLER BÉGUIN , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Caroline LUCAS  
Datum zahájení : 26-01-2004
Platné do : 26-04-2004
Počet signatářů : 59 - 26-04-2004
Písemné prohlášení on making the conclusion of EU agreements with third countries conditional upon ratification of the Kyoto Protocol EN  
- P5_DCL(2003)0019 - Nevzato v potaz  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Alexander de ROO  
Datum zahájení : 22-09-2003
Platné do : 22-12-2003
Počet signatářů : 50 - 22-12-2003
Písemné prohlášení on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN  
- P5_DCL(2003)0004 - Přijato  
Charles TANNOCK , Theresa VILLIERS , Roger HELMER , Patricia McKENNA , Alexander de ROO  
Datum zahájení : 10-03-2003
Platné do : 10-06-2003
Přijato (datum) : 04-06-2003
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P5_TA(2003)0251
Počet signatářů : 333 - 04-06-2003