Geoffrey VAN ORDEN : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Indií 

Místopředseda 

Zvláštní výbor pro terorismus 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt