Geoffrey VAN ORDEN : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Indií 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zimbabwe EN  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(4-091-0000)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt