Claude MORAES : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Kontakt