Theresa VILLIERS : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 20-07-2004 / 10-05-2005 : Conservative and Unionist Party (Spojené království)

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 10-05-2005 : Výbor pro právní záležitosti
  • 15-09-2004 / 10-05-2005 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Náhradnice 

  • 22-07-2004 / 10-05-2005 : Hospodářský a měnový výbor
  • 15-09-2004 / 10-05-2005 : Delegace pro vztahy s Kanadou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.