Charles TANNOCK : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
STANOVISKO o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů ze strany teroristických organizací  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

I am aware of the deep concern amongst many of my constituents about the undeniable threats to the environment, biodiversity and climate as a result of the impact on our planet of the choices we make. Recent protests in my constituency of London such as the Climate Strike in March attended by school children have pressed this point home. I am pleased therefore to see that the EU’s funding instrument for the environment and climate action, LIFE, could see an increased budget of EUR 5.45 billion for the next programme from 2021. LIFE has already funded 244 projects in the UK since its inception in 1992 and EUR 262 million of EU funds have been channelled back into environmental projects. In London we have seen a range of initiatives win this funding from local clean up projects, and social housing improvements, to efforts to reduce food waste in the capital. I am pleased to see that the programme remains open to association with non-EU countries and so I hope that the UK government will consider adding this to the long list of other instruments to which we should request an opt-in when the UK leave the EU.

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. ‒ The Digital Single Market Copyright proposal, which took three years to negotiate, highlights the arduous and intricate nature of EU decision-making, a fact that is now starkly evident to those who said at the start that Brexit negotiations would be easy. Compromises on even focussed policy proposals like copyright must be hard-fought to ensure that the best outcome is achieved that provides a fair balance for all parties. I feel that this has been accomplished in this case. I understand that many interested parties on both sides of the debate have deep concerns about copyright changes and how this will affect a free and fair internet. Many of my constituents have contacted me on this issue. However, I am satisfied that the exemptions and derogations that have been negotiated to protect revenues for content producers and provide exceptions for the education and research sector are sufficient. It is particularly important in the United Kingdom to safeguard the rights of the creative industries, such as the music industry, where we have so much talent and value added to our economy. I am pleased to vote in favour of this proposal.

Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) EN  
 

The necessity of this proposal which seeks to ensure basic air connectivity should the EU and UK fail to approve a withdrawal agreement before 29 March shows just how interconnected and reliant the UK’s airline industry is on its European neighbours. I was pleased to see that the rapporteur has accepted some of the amendments put forward by the ECR group such as allowing code-sharing to continue on a reciprocal basis as well as a one-year derogation for airlines to meet the EU’s rules on ownership and control. Despite these amendments, however, it is still the case that were the airline industry forced to have to rely on this proposal should the UK crash out, they would still feel significant negative effects as a direct result of Brexit and would lose many of the freedoms they currently enjoy to function within the European single market. I sincerely hope that a way forward can be found to render this proposal unnecessary but I will be abstaining on this report in recognition that although it is far from ideal, such an agreement would be better than nothing.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o připomínce obětí holokaustu a podpoře pro vznik památníku holokaustu v Babím Jaru  
- P8_DCL(2016)0136 - Nevzato v potaz  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 135 - 13-03-2017

Prohlášení