Charles TANNOCK
 • Charles
  TANNOCK
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Člen
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 25. září 1957, Aldershot, Hants

Vystoupení na plenárním zasedání

240

Popravy v Egyptě

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(3)

Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(12)

Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku - Situace v syrském Afrínu (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(15)

Nigérie

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Podpora EU zaměřená na mírový proces v Kolumbii (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(11)

Situace v Íránu (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situace v Keni (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Kambodža: zákaz opozice

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.2)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

4

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

20

ZPRÁVA o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

AFET
13-11-2017 A8-0350/2017

ZPRÁVA o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou

AFET
20-07-2017 A8-0268/2017

ZPRÁVA o politických vztazích EU se sdružením ASEAN

AFET
28-06-2017 A8-0243/2017

ZPRÁVA Směrem ke strategii Evropské unie pro mezinárodní kulturní vztahy

CULT AFET
13-06-2017 A8-0220/2017

ZPRÁVA o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016

AFET
22-03-2017 A8-0063/2017

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

AFET
29-11-2016 AFET_AD(2016)592207

STANOVISKO o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů ze strany teroristických organizací

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

8

STANOVISKO k ženám, rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu

AFET
23-11-2017 AFET_AD(2017)609665

STANOVISKO ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)602925

STANOVISKO k budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

STANOVISKO ke zprávě nazvané „Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži“

AFET
01-09-2015 AFET_AD(2015)560685

STANOVISKO k soukromému sektoru a rozvoji

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi pro jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

AFET
01-04-2015 AFET_AD(2015)546630

Návrhy usnesení

367

Společný návrh usnesení o popravách v Egyptě

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Společný návrh usnesení on child slavery in Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Společný návrh usnesení o situaci agentury UNRWA

07-02-2018 RC-B8-0085/2018

Společný návrh usnesení o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Společný návrh usnesení o situaci ve Venezuele

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on Executions in Egypt

05-02-2018 B8-0111/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0100/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0098/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o připomínce obětí holokaustu a podpoře pro vznik památníku holokaustu v Babím Jaru

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 135 - 13-03-2017

Parlamentní otázky

77

  VP/HR - Forced labour among migrants in Libya

31-01-2018 E-000532/2018 Komise

  VP/HR - Situation in the Kurdistan Region of Iraq

13-12-2017 P-007663/2017 Komise

  VP/HR - Pakistan's GSP+ and its adherence to its human rights obligations

06-12-2017 E-007517/2017 Komise

  VP/HR - Rule of law and human rights in Turkey

21-11-2017 E-007134/2017 Komise

  VP/HR - Religious persecution in Myanmar/Burma

07-11-2017 E-006834/2017 Komise

  VP/HR - Tibet

18-10-2017 E-006541/2017 Komise

  VP/HR - Corruption charges against Dorin Chirtoacă

03-10-2017 E-006197/2017 Komise

VP/HR - Situace ve Venezuele

24-08-2017 E-005268/2017 Komise

  British officials in the European institutions

12-07-2017 E-004692/2017 Komise

  VP/HR - Religious minorities in Pakistan

11-07-2017 E-004647/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

32

 

Situace ve Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela is a country marred by political violence, chronic instability and a deteriorating economy, despite its significant endowment of natural resources. Anti—government protests – which have spiked since April 2017 – have led to dozens of deaths. The increasingly dictatorial government under Nicolas Maduro presides over a socio—economic crisis in which essentials including food and medicines routinely run short, sparking almost daily protests and criminality such as looting. Maduro’s establishment in 2017 of a controversial national assembly, which has proven unnecessary and provocative to opposition political groups, clearly does not reflect the wishes of the Venezuelan populace. International efforts aimed at breaking the political impasse and ensuring free and fair elections in May are vital to improving the political and economic climate in this troubled country. I was therefore pleased to vote for this resolution.

 

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (B8-0068/2018)

07-02-2018

I have for many years supported initiatives to eradicate female genital mutilation – a deeply harmful practice which is believed to have affected some 200 million women and girls worldwide. Following a sustainable development goal pledge to eradicate FGM by 2030, the UK government has committed significant funding to countering FGM domestically and abroad, and the Commission continues to do important work by progressing its 2015 strategy on eliminating FGM. Regrettably however, a number of cases have been reported in my London constituency and throughout other EU member states. I was therefore pleased to vote in favour of this resolution, given that the text calls on the Commission to bolster its advancement of existing educational and practical initiatives to combat FGM, encourages FGM prevention strategies to be incorporated within cross-sectoral policy frameworks, and recommends that anti-FGM programmes be included in its diplomatic representations. Such an integrated approach is wholly necessary to call time on this barbaric practice.

 

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I am pleased to vote in favour of this report which supports the aim of improving and tightening up legislation around international child abduction, matrimonial disputes and parental responsibility. Situations involving child custody disputes can be extremely distressing to all involved and we need a legal system that is fit for purpose and that removes confusion. The proposal calls for a maximum time-frame for court proceedings and the setting up of a special court to hear cases of cross-border child abduction by a parent. Mediation between two parties must now be explicitly encouraged and the report makes it clear throughout that decisions should be taken in the best interests of the child and the child’s views should be heard. I sincerely hope that improving the legislation in this area will dramatically improve the current legal system that is in place, reduce unnecessary delays and costs and ensure that Member States can work together in the best interests of the child. It will be important that the UK is able to continue participating in this framework after the Brexit negotiations have been concluded to ensure that cooperation mechanisms that have been built up and are working well are not lost.

 

Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

. ‒ With around 5 500 regulated professions in Europe, making up 22% of the labour force, it is vital that the regulation of professional services across Member States serves as a driver of economic growth and not as a barrier. I am therefore supportive of all efforts by the Commission to reduce unnecessary burdens for the liberal professions over time and to make it easier for skilled professionals to work in other Member States. My constituency of London benefits significantly from the skills of European neighbours who contribute to the functioning of the National Health Service, the education system, the financial centres in the city and world-renowned architectural and real estate practices.
It is right that individual Member States may need to set out their own requirements for some professions but these should always be proportionate and linked to specific public policy objectives. Overall it is a positive step to break down barriers within the regulated professions and I hope to see continued effort on the part of the UK to ensure that we remain a welcoming and attractive place to work after the Brexit negotiations have concluded.

 

Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

As an island nation the UK has every reason to care deeply about the future of our oceans and the reform of international ocean governance. A sustainable maritime economy and a thriving fisheries sector are vital for the health of our coastal communities and the sustainable use of the oceans globally benefits every nation. In particular I welcome the recognition in this report of the increasing problem of plastic litter in our oceans and the devastating impact this is having on marine ecosystems and coastlines. Recent campaigns to change public thinking around disposable plastic packaging are a welcome step in the right direction but more could be done to aid the transition to a circular economy. However, this report proposes an overhaul of current institutional arrangements on ocean governance that is not warranted and I therefore vote to abstain. It is true that more needs to be done to protect our oceans but this is best achieved by improving the work of existing international bodies, building on current expertise and coordinating our efforts within current institutional arrangements.

 

Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Child sexual abuse in all its forms and wherever it is found is anathema to our society. As a result of the exponential growth of online platforms, child abuse images can, tragically, be disseminated easily and often anonymously. The cross-border nature of this crime has meant that cross-border cooperation is essential to punish those who abuse and spread abuse images, to rescue victims and also to prevent abuse from taking place. I congratulate the rapporteur on her work assessing the implementation of the Child abuse and Child pornography Directive 2011 and pointing out where Member States can better use the EU cooperation tools available to them via Europol and Eurojust, well as sharing information on criminal records across borders in a more timely and comprehensive manner. It is significant that prosecutions are often hampered by online encryption, discrepancies in data protection rules across the EU and cloud-storage, making it clear that EU-wide rules for digital platforms and data flows could be a welcome measure to support this fight. What is clear is that working together to battle this abhorrent crime is essential given that the digital world does not respect geographical borders – something that should not be forgotten during Brexit negotiations.

 

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken)

12-12-2017

I am pleased to support this mandate for the Parliament to enter into trilogue negotiations on copyright rules relating to news and current affairs broadcasting to provide for linguistic minorities in the EU. The UK and London in particular has a thriving creative sector, producing global bands in the fields of music, film and television. The BBC, Pinewood Studios and special effects companies in the West End are just some of those involved who are based in my constituency. The culture sector relies on copyright and the principle of territoriality to underpin co-financing models based on exclusivity. The increase in on-demand internet platforms, music streaming and online TV services, although an exciting evolution in the way media products are consumed, also poses a threat to the economic sustainability of the industry. As the consumer becomes used to the ease of choosing when and what to watch, wherever they are, we must ensure that rights-holders are still being remunerated properly for the products they are offering. I therefore support the narrow scope of these rules, based on what linguistic minorities are demanding, without fundamentally changing the way the creative sector operates.

 

Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)

12-12-2017

I am pleased to vote in favour of this report which calls on the Commission to treat digital trade as a cornerstone of the EU’s trade policy. Cross-border connectivity is a flourishing industry in the UK and particularly in my constituency of London. UK creative businesses are using the internet to export their products worldwide, and in particular to customers in the EU, our largest trading partner. The Commission needs to capitalise on this trend and ensure that data localisation and protection rules are appropriate and tariffs and barriers to trade are minimised. The strong call in this report for horizontal digital trade policies to go hand-in-hand with international trade agreements is hugely significant for the UK. If this is not the case then even if the UK and the EU reach a trade deal on physical goods in 2019 it is still possible that the UK will be locked out of the room when it comes to cross-border data flows and the subsequent economic growth. Given that data flows are not currently part of ongoing trade negotiations, particularly with Japan and Mexico, this is report comes at an important time.

 

Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (A8-0339/2017 - Helga Stevens)

30-11-2017

I am pleased to vote in favour of this implementation report on the EU disability strategy. It is essential to review the progress that is being made across Europe to implement the European Disability Strategy and to ensure that those with disabilities are not discriminated against in the fields of accessibility, employment, education and health. In my constituency of London there are approximately 1.4 million deaf and disabled people many of whom would like to have more autonomy in terms of accessing public services and making decisions about their own care, employment and education. For them, this Disability Strategy is very significant. Consequently, I am particularly pleased to see that this report is aligned with the UK approach to disability equality which focuses on inclusion and mainstreaming, involving disabled people in making their own decisions on how they want to live. Following the conclusion of Brexit negotiations the UK must continue to work closely with EU Member States so that we can learn from our European neighbours who are creating policies with the same goal in mind, to increase disability equality and quality of life for the disabled.

 

Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

Given my role as Goodwill Ambassador for the homelessness charity Depaul which works in several Member States including my own countries of the UK and Ireland, and more specifically my constituency of London, there is much in this report that I can commend. The rapporteur wishes to decisively tackle economic inequality across Europe which has put over one hundred million European citizens at risk of poverty and social exclusion, as well as stepping up the fight against homelessness and unemployment. These are all aims which are in line with the EU Treaties which promote the wellbeing of Europe’s peoples.
However, the solutions set out in this report are not commensurate with other obligations within the Treaties, that of proportionality and subsidiarity; in particular the rapporteur’s calls for harmonised tax policies across the EU, minimum income schemes and wage scales. It is vital that we must work together to build shared prosperity. However, the situation in each Member State is unique and it is national governments who are best placed, in this instance, to arrange their welfare and taxation systems to best carry out this task. For this reason I voted against this report.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M081
  1047 Brussels