Nigel FARAGE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Skupina Nezávislost/Demokracie - Spolupředseda
 • 06-12-2004 / 21-10-2008 : Skupina Nezávislost/Demokracie - Předseda
 • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Skupina Nezávislost/Demokracie - Spolupředseda

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : UK Independence Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konference předsedů
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konference předsedů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 20-10-2008 / 01-02-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 07-01-2009 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o Radě ministrů a utajené tvorbě zákonů  
- P6_DCL(2005)0045 - Nevzato v potaz  
Chris DAVIES , Nigel FARAGE , Timothy KIRKHOPE , Jean LAMBERT , Gary TITLEY  
Datum zahájení : 05-09-2005
Platné do : 05-12-2005
Počet signatářů : 211 - 05-12-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt