Nigel FARAGE : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Spolupředseda

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)

Poslanci 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
  • 19-01-2012 / 13-01-2013 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti opustit euro a vrátit se k národním měnám  
- P7_DCL(2012)0015 - Nevzato v potaz  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 28 - 14-06-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt