Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
 • Členka
 • Spojené království Labour Party

Vystoupení na plenárním zasedání

780

Popravy v Egyptě

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigérie

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Situace v Íránu (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situace v Keni (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (rozprava)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(22)

Situace Rohingyů (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (rozprava)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(2)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

5

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Návrhy usnesení

181

Společný návrh usnesení o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van Hoy

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o právním státě na Maltě

10-11-2017 B8-0596/2017

Návrh usnesení o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rebv. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o strategii EU pro Sýrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Návrh usnesení o dosažení řešení na Blízkém východě v podobě dvou států

15-05-2017 B8-0346/2017

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o zvyšování povědomí občanů v souvislosti se směrnicí EU o přeshraniční zdravotní péči

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 64 - 28-07-2016

Písemné prohlášení ke strategii EU pro problematiku bezdomovectví

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 310 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o prioritě přikládané evropské strategii proti demenci

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 139 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o lovu zvířat pro trofeje

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 134 - 19-04-2016

Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 18-01-2016
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Písemné prohlášení o podpoře desinstitucionalizace péče o osoby se zdravotním postižením v EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 128 - 26-06-2015

Písemné prohlášení o nedostupnosti vhodných mimoškolních zařízení péče o děti v EU pro děti se zdravotním postižením

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatářů : 175 - 10-06-2015

Parlamentní otázky

219

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Komise

  VP/HR - Humanitarian crisis in northwest Syria

30-01-2018 E-000521/2018 Komise

  VP/HR - Turkish offensive against YPG in Syria

30-01-2018 E-000519/2018 Komise

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Komise

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komise

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komise

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komise

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komise

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komise

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

101

 

Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

Provádění makroregionálních strategií EU (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report, which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure that these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels