Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
 • Členka
 • Spojené království Labour Party

Vystoupení na plenárním zasedání

771

Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (rozprava)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (krátké přednesení)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Požární bezpečnost v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

5

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

3

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Návrhy usnesení

179

Návrh usnesení o právním státě na Maltě

10-11-2017 B8-0596/2017

Návrh usnesení o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rebv. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o strategii EU pro Sýrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Návrh usnesení o dosažení řešení na Blízkém východě v podobě dvou států

15-05-2017 B8-0346/2017

Návrh usnesení o strategii EU pro Sýrii

15-05-2017 B8-0331/2017

Společný návrh usnesení o Bangladéši a rovněž o dětských sňatcích

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

Písemná prohlášení

9

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o zvyšování povědomí občanů v souvislosti se směrnicí EU o přeshraniční zdravotní péči

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 64 - 28-07-2016

Písemné prohlášení ke strategii EU pro problematiku bezdomovectví

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 310 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o prioritě přikládané evropské strategii proti demenci

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 139 - 12-07-2016

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o lovu zvířat pro trofeje

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 134 - 19-04-2016

Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 18-01-2016
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Písemné prohlášení o podpoře desinstitucionalizace péče o osoby se zdravotním postižením v EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 128 - 26-06-2015

Písemné prohlášení o nedostupnosti vhodných mimoškolních zařízení péče o děti v EU pro děti se zdravotním postižením

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatářů : 175 - 10-06-2015

Parlamentní otázky

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komise

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komise

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komise

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komise

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komise

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komise

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komise

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komise

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komise

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

76

 

Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Východního partnerství: summit v listopadu 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Územní typologie (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels