Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
 • Členka
 • Spojené království Labour Party

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 01.07.2014 ... : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Spojené království)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Spojené království)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Spojené království)

Předsedkyně

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy s Indií

Místopředsedkyně

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegace pro vztahy s Indií

Členka

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro rozpočty
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN, jihovýchodní Asie a Korejskou republikou
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Rozpočtový výbor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Rozpočtový výbor
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Konference předsedů delegací
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Rozpočtový výbor
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Rozpočtový výbor
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Konference předsedů delegací
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 14.07.2014 ... : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Hospodářský a měnový výbor
 • 14.03.2018 ... : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradnice

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16.07.2014 ... : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 22.05.2015 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19.01.2017 ... : Výbor pro zahraniční věci

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

122

Vysvětlení hlasování

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

Vysvětlení hlasování

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Vysvětlení hlasování

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS

Vysvětlení hlasování

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky

Vysvětlení hlasování

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování

Vysvětlení hlasování

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů

Vysvětlení hlasování

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

Vysvětlení hlasování

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv (rozprava)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

7

STANOVISKO k evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

STANOVISKO k podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

STANOVISKO k bílé knize o sportu

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

STANOVISKO k Zelené knize o tržních nástrojích pro účely oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

STANOVISKO ke kulturnímu průmyslu v Evropě

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Návrhy usnesení

19

NÁVRH USNESENÍ, o přípravě summitu EU-Indie (Marseille, 29. září 2008)

17-09-2008 B6-0440/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Pákistánu

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Bangladéši

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Srí Lance

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Nepálu

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o situaci na Srí Lance

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o uznání významu svastiky jako náboženského symbolu míru

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL

Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 18 - 21-05-2005

Písemné prohlášení k reakci Evropského parlamentu na katastrofu v Asii způsobenou vlnou tsunami

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Datum zahájení : 10-01-2005
Platné do : 10-04-2005
Počet signatářů : 112 - 10-04-2005

Písemné prohlášení na památku dvacátého výročí neštěstí v Bhopálu

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Datum zahájení : 26-11-2004
Platné do : 26-02-2005
Počet signatářů : 72 - 26-02-2005

Parlamentní otázky

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komise

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Rada

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komise

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komise

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komise

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komise

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komise

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komise

Požární bezpečnost v hotelech

12-10-2007 O-0066/2007 Komise

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 5. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Návrhy usnesení

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Datum zahájení : 20-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 50 - 06-05-2004

Parlamentní otázky

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komise

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komise

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Rada

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komise

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komise

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komise

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komise

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels