• Robert   ATKINS  

Robert ATKINS : Návrhy usnesení - 5. volební období 

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Tabled pursuant to Rule 50 On: Sri Lanka cease‑fire EN  
- B5-0153/2002