Philip BRADBOURN : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 02-02-2000 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovinsko
 • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 02-02-2000 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Malta
 • 27-01-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 18-11-2003 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Rozpočtový výbor
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Malta
 • 19-11-2003 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the seat of the European Parliament in Strasbourg EN  
- P5_DCL(2003)0013 - Nevzato v potaz  
Jonathan EVANS , John BOWIS , Christopher HEATON-HARRIS , Philip BRADBOURN , Neil PARISH  
Datum zahájení : 18-06-2003
Platné do : 18-09-2003
Počet signatářů : 91 - 18-09-2003