Struan STEVENSON : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Předseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Irákem

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o táboře Ašraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Přijato  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum zahájení : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Přijato (datum) : 25-11-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0452
Počet signatářů : 401 - 25-11-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami