• Elspeth   ATTWOOLL  

Elspeth ATTWOOLL : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k programu Lepší právní předpisy v Evropské unii  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova (Programové období 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI