• Elspeth   ATTWOOLL  

Elspeth ATTWOOLL : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rovnoprávném uznávání registrovaných partnerství  
- P6_DCL(2008)0076 - Nevzato v potaz  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Datum zahájení : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatářů : 160 - 16-01-2009
Písemné prohlášení o lovu lososů v moři do vlečných sítí  
- P6_DCL(2005)0063 - Nevzato v potaz  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Datum zahájení : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatářů : 61 - 24-01-2006
Písemné prohlášení o právech lektorů cizích jazyků („lettori“) na italských vysokých školách  
- P6_DCL(2005)0046 - Nevzato v potaz  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Datum zahájení : 12-09-2005
Platné do : 12-12-2005
Počet signatářů : 26 - 12-12-2005