Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Členka
 • Spojené království Conservative Party

Vystoupení na plenárním zasedání

19

Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(21)

Úprava letního času (rozprava)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Slavnostní zasedání – Slovensko

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

Strategie pro evropské letectví (rozprava)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Mezinárodní dohody o letecké dopravě (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Uplatňování směrnice o poštovních službách (rozprava)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (rozprava)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(14)

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (rozprava)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Udržitelná městská mobilita (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

11

ZPRÁVA o strategii pro evropské letectví

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

4

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na rozpočtový rok 2016

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

návrhy usnesení za skupinu/výbor

1

Návrh usnesení o budoucím leteckém balíčku

04-11-2015 B8-1150/2015

návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o zajištění přežití a dobrých životních podmínek slona indického

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Počet signatářů : 87 - 15-01-2016

Písemné prohlášení o zřízení jednotného kontaktního místa pro otázky dobrých životních podmínek zvířat („one-stop shop“)

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Datum zahájení : 27-05-2015
Platné do : 27-08-2015
Počet signatářů : 84 - 26-08-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

12

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komise

Přeprava hospodářských zvířat do Turecka

24-06-2016 O-000096/2016 Komise

Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU

16-06-2016 O-000090/2016 Komise

Německý zákon o minimální mzdě a řízení o nesplnění povinnosti

25-05-2016 O-000083/2016 Komise

Německý zákon o minimální mzdě

24-05-2016 O-000081/2016 Komise

Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU

11-02-2016 O-000026/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

2

 

Úprava letního času (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

Strategie pro evropské letectví (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresy

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels