Chris DAVIES
 • Chris
  DAVIES
 • Spojené království
 • Datum narození: 7. červenec 1954, Lytham St Annes

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
 • 20.07.2004 / 26.02.2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva
 • 27.02.2007 / 13.07.2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Liberal Democrat Party (Spojené království)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Liberal Democrat Party (Spojené království)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Liberal Democrats Party (Spojené království)

Člen

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro rybolov

Náhradník

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro podání
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Petiční výbor
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 03.09.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rybolov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro rybolov
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

121

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (rozprava)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava) (2)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava) (3)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Med (rozprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Emise CO2 z nových lehkých užitkových vozidel (rozprava)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(16)

Technologie na zachycování a skladování uhlíku (rozprava)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(17)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

17

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí

ENVI
28-03-2013 A7-0132/2013

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

PECH
23-01-2014 PECH_AD(2014)521601

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice

ENVI
14-05-2012 ENVI_AD(2012)480515

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

7

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat

PECH
27-01-2014 PECH_AD(2014)521603

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii

PECH
18-06-2013 PECH_AD(2013)504318

STANOVISKO k převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států

ENVI
30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice]

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

PECH
20-09-2012 PECH_AD(2012)492588

STANOVISKO k tématu „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“

PECH
25-01-2012 PECH_AD(2012)476103

STANOVISKO k Evropě účinněji využívající zdroje

PECH
24-01-2012 PECH_AD(2012)467080

Návrhy usnesení

13

Návrh usnesení o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém

27-06-2012 B7-0375/2012

Návrh usnesení o chovu nosnic v EU: zákaz klecového chovu od roku 2012

13-12-2010 B7-0706/2010

Návrh usnesení o zákazu těžebních technologií používajících kyanid v EU

19-04-2010 B7-0240/2010

Společný návrh usnesení o závěrech summitu konference o změně klimatu v Kodani (COP 15)

08-02-2010 RC-B7-0064/2010/rebv. 1

Návrh usnesení o závěrech kodaňského summitu o změně klimatu

02-02-2010 B7-0066/2010

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o ochraně delfínů v Černém moři

02-07-2012 P7_DCL(2012)0023 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN

Datum zahájení : 02-07-2012
Platné do : 08-11-2012
Počet signatářů : 193 - 26-10-2012

Písemné prohlášení o zlepšování opatření pro prevenci nehod a předpisů o environmentální odpovědnosti v odvětvích těžebního průmyslu

13-12-2010 P7_DCL(2010)0100 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI

Datum zahájení : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatářů : 99 - 24-03-2011

Písemné prohlášení o podpoře zpřísnění unijního zákazu odstraňování žraločích ploutví

20-09-2010 P7_DCL(2010)0071 Přijato

Podrobnosti

Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU

Datum zahájení : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Přijato (datum) : 16-12-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0497
Počet signatářů : 423 - 16-12-2010

Parlamentní otázky

259

  Daimler's law-breaking

17-04-2014 E-005200/2014 Komise

  Import of illegally harvested timber

09-04-2014 E-004423/2014 Komise

  EU support for Makassed Hospital in East Jerusalem

01-04-2014 E-004022/2014 Komise

  Promoting a competitive European flat glass industry

01-04-2014 E-004018/2014 Komise

  European leadership in Arctic research - Interact

01-04-2014 E-004004/2014 Komise

  Safety of household furnishings

27-03-2014 E-003780/2014 Komise

  Protection of geographical indications

06-03-2014 E-002649/2014 Komise

Používání ochuzeného uranu k vojenským účelům

27-02-2014 O-000045/2014 Komise

  Ugandan anti-homosexuality bill

25-02-2014 E-002221/2014 Komise

  VP/HR - Anti-homosexuality bill in Uganda

25-02-2014 E-002220/2014 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

81

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(16)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(13)

Kosmetické výrobky (přepracované znění) (rozprava)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Vysvětlení hlasování (pokračování)

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(10)

A6-0090/2009 - ZPRÁVA o vytvoření společného leteckého prostoru s Izraelem

Vysvětlení hlasování

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

A6-0077/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(16)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k politice vedoucí ke snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví

ENVI
10-10-2007 ENVI_AD(2007)392062

Návrhy usnesení

16

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o případu rodiny al-Kurdových

19-11-2008 RC-B6-0608/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the al-Kurd family

18-11-2008 B6-0608/2008

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

NÁVRH USNESENÍ, o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních

02-07-2008 B6-0344/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o případu novináře BBC Alana Johnstona

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Alan Johnston BBC journalist kidnapped in Gaza

24-04-2007 B6-0174/2007

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o situaci v pásmu Gazy

15-11-2006 RC-B6-0588/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Gaza

13-11-2006 B6-0589/2006

NÁVRH USNESENÍ, o revidované strategii udržitelného rozvoje

07-06-2006 B6-0335/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources

25-01-2006 B6-0084/2006

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení o Radě ministrů a utajené tvorbě zákonů

05-09-2005 P6_DCL(2005)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Chris DAVIES , Nigel FARAGE , Timothy KIRKHOPE , Jean LAMBERT , Gary TITLEY

Datum zahájení : 05-09-2005
Platné do : 05-12-2005
Počet signatářů : 211 - 05-12-2005

Parlamentní otázky

374

  Set-aside follow-up

27-04-2009 P-3344/2009 Komise

  Grey squirrels - invasive alien species

06-04-2009 E-2856/2009 Komise

  European zoos

11-03-2009 E-1800/2009 Komise

  Use of strychnine to kill moles

06-03-2009 E-1680/2009 Komise

  Tracing leakage from CO2 storage sites

04-03-2009 E-1623/2009 Komise

  Achievement of negative CO2 output

04-03-2009 E-1622/2009 Komise

  Tax on train and locomotive fuel

04-03-2009 E-1621/2009 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 5. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

74

  Cyprus

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(1)

  Eco-design requirements for Energy-Using Products

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(11)

  Greenhouse gas emission allowance trading

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(12)

  Batteries and accumulators

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(13)

  Protection of animals

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(3)

  Fluorinated greenhouse gases

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(9)

  Vote

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(3)

  Solvents in decorative paints and varnishes

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(11)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

  Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on relating to ozone in ambient air - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy

ENVI
29-05-2001 A5-0187/2001

  Report on the proposal for a European Parliament and Council directive relating to ozone in ambient air - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection

ENVI
01-03-2000 A5-0062/2000

Návrhy usnesení

37

  MOTION FOR A RESOLUTION on the preparation of the spring summit 2004

16-02-2004 B5-0102/2004

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the 'Prestige' oil tanker disaster

18-12-2002 RC-B5-0665/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

Písemná prohlášení

5

  Written declaration on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms

26-11-2003 P5_DCL(2003)0029 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN

Datum zahájení : 26-11-2003
Platné do : 26-02-2004
Počet signatářů : 73 - 26-02-2004

  Written declaration on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and respect for the rights of Montagnards

23-09-2002 P5_DCL(2002)0015 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK

Datum zahájení : 23-09-2002
Platné do : 23-12-2002
Počet signatářů : 23 - 23-12-2002

  Written declaration on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and the release of religious leaders

23-09-2002 P5_DCL(2002)0014 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK

Datum zahájení : 23-09-2002
Platné do : 23-12-2002
Počet signatářů : 27 - 23-12-2002

  Written declaration on asbestos-related fatalities

22-10-2001 P5_DCL(2001)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Charles TANNOCK , John BOWIS , Chris DAVIES , Jean LAMBERT , Peter SKINNER

Datum zahájení : 22-10-2001
Platné do : 22-01-2002
Počet signatářů : 48 - 22-01-2002

  Written declaration on the protection of dolphins and porpoises

05-12-2000 P5_DCL(2000)0020 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Charles TANNOCK , Chris DAVIES , Jean LAMBERT , Torben LUND , Theresa VILLIERS

Datum zahájení : 05-12-2000
Platné do : 05-03-2001
Počet signatářů : 122 - 05-03-2001

Parlamentní otázky

251

  Koi herpes virus in carps

05-04-2004 E-1156/2004 Komise

  Misfuelling of motor vehicles

24-02-2004 E-0657/2004 Komise

  Data Protection Supervisor

14-01-2004 E-4087/2003 Komise

  Pets' passports

14-01-2004 E-4080/2003 Komise

  Tuberculosis

22-12-2003 E-4081/2003 Komise

  Bird trapping on Cyprus

22-12-2003 E-4079/2003 Komise

  Galileo

22-12-2003 E-4078/2003 Komise

  NGOs

22-12-2003 E-4077/2003 Komise

  Bavarian Lager Company

22-12-2003 H-0864/2003 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech