Daniel HANNAN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Kontakt