Daniel HANNAN : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Člen 

Petiční výbor 

Náhradník 

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt