• Nirj   DEVA  

Nirj DEVA : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 8. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii  
- DEVE_AD(2017)599683 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy  
- DEVE_AD(2017)599689 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- DEVE_AD(2016)585713 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu  
- DEVE_AD(2015)557075 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu  
- DEVE_AD(2015)557346 -  
-
DEVE