• Nirj   DEVA  

Nirj DEVA : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu  
- P8_DCL(2016)0013 - Nevzato v potaz  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016
Písemné prohlášení o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny  
- P8_DCL(2015)0008 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Přijato (datum) : 09-06-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Počet signatářů : 404 - 10-06-2015