Nirj DEVA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Spojené království)

Místopředseda 

 • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj
 • 15-03-2007 / 25-06-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 20-03-2007 / 26-02-2008 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006  
- DEVE_AD(2005)362593 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití nástroje pro flexibilitu na obnovu a přestavbu zemí postižených tsunami podle bodu 24 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999  
- DEVE_AD(2005)360268 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k hodnocení situace rozvojového programu z Dohá po dohodě Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004  
- DEVE_AD(2005)355617 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.