Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Člen
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 11. květen 1948, Colombo (Sri Lanka)

Vystoupení na plenárním zasedání

19

Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Plán práce

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Plán práce (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Plán práce (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Situace v Severní Koreji (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Situace v Severní Koreji (rozprava) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (rozprava)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (rozprava)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Soukromý sektor a rozvoj (krátké přednesení)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o soukromém sektoru a rozvoji

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

8

ZPRÁVA o zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

ZPRÁVA o budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

ZPRÁVA o svěřenském fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

ZPRÁVA o úloze místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

ZPRÁVA o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

ZPRÁVA o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

5

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

STANOVISKO k návrhu nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

32

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

STANOVISKO k palmovému oleji a odlesňování deštných pralesů

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

STANOVISKO o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

návrhy usnesení za skupinu/výbor

8

Návrh usnesení o sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030

09-05-2016 B8-0583/2016

Společný návrh usnesení o humanitární situaci v Jižním Súdánu

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Návrh usnesení o humanitární situaci v Jižním Súdánu

05-11-2014 B8-0214/2014

Společný návrh usnesení o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Společný návrh usnesení o porušování lidských práv v Bangladéši

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rebv. 1

Návrh usnesení o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016

Písemné prohlášení o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Přijato (datum) : 09-06-2015
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 01 k zápisu ze zasedání ze dne 11-06-2015
Počet signatářů : 404 - 10-06-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komise

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komise

Možnosti rozvojových nástrojů EU, pokud jde o země se středními příjmy

19-09-2014 E-007021/2014 Komise

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

1

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

05-05-2015 O-000046/2015 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels