Bart STAES : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Volksunie (Belgie)
 • 08-01-2002 / 22-09-2002 : België Spirit (Belgie)
 • 23-09-2002 / 05-01-2004 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Belgie)
 • 06-01-2004 / 19-07-2004 : Groen! (Belgie)

Předseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci a delegacích pro vztahy s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů delegací
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů delegací
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráciEU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a delegace pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the Court of Auditors Special Report No 2/2000 on aid given by the European Union to Bosnia-Herzegovina with a view to restoring peace and th rule of law, together with the Commissions's replies - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0389/2000 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on devoting attention to youth in policy measures outside youth policy EN  
- P5_DCL(2004)0035 - Nevzato v potaz  
Bart STAES , Eurig WYN , Saïd EL KHADRAOUI  
Datum zahájení : 03-05-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 26 - 06-05-2004

Kontakt