Bart STAES : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Groen (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO o ochraně finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2007  
- REGI_AD(2008)414934 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013)  
- CONT_AD(2006)380801 -  
-
CONT 
STANOVISKO k budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie  
- CONT_AD(2006)380800 -  
-
CONT 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost  
- P6_DCL(2008)0033 - Přijato  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Datum zahájení : 21-04-2008
Platné do : 24-07-2008
Přijato (datum) : 02-09-2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0390
Počet signatářů : 433 - 10-07-2008
Písemné prohlášení o hluku způsobovaném leteckou dopravou v nočních hodinách  
- P6_DCL(2004)0048 - Nevzato v potaz  
Bart STAES , Pierre JONCKHEER  
Datum zahájení : 15-11-2004
Platné do : 15-02-2005
Počet signatářů : 32 - 15-02-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt