Bart STAES : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k doporučením Evropské komise týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Kontakt