Lara WOLTERS : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Poslední činnosti 

Kontakt