Brice HORTEFEUX : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 

Poslední činnosti 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (B8-0561/2018) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt