Kathleen VAN BREMPT : Životopis 

Původní znění : NL 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 03/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 1992-1992 : vysoká škola: vysokoškolský titul v oboru sociologie (sociologie práce)

Profesní dráha 

  • 1992-1995 : vědecko-výzkumná pracovnice Výzkumného institutu pro práci a zaměstnanost

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 1995-1997 : pracovnice výzkumného oddělení Socialistické strany jinak (sp.a)
  • 1997-1999 : politická tajemnice strany sp.a
Funkce v orgánech místní samosprávy  
  • 2000-... : členka obecního zastupitelstva v Antverpách
Funkce v orgánech regionální správy  
  • 1999-1999 : zástupkyně vedoucího kabinetu vlámského ministra práce a cestovního ruchu
  • 2004-2009 : ministryně vlámské vlády
Funkce ve vládě členského státu  
  • 2003-2004 : státní tajemnice belgické federální vlády
Funkce v orgánech EU  
  • 2000-2003 : poslankyně Evropského parlamentu
  • 2009-... : poslankyně Evropského parlamentu

Kontakt