Alexandre VARAUT : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 17-12-1999 / 30-01-2001 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 17-12-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francie)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francie)

Poslanci 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradník 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN  
- P5_DCL(2001)0014 - Nevzato v potaz  
Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT  
Datum zahájení : 28-11-2001
Platné do : 28-02-2002
Počet signatářů : 111 - 28-02-2002