Giovanni ROBUSTI : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 30-05-2008 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

  • 30-05-2008 / 25-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Itálie)
  • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Indipendente (Itálie)

Poslanci 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Náhradník 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k akčnímu plánu pro inteligentní dopravní systémy  
- REGI_AD(2009)416672 -  
-
REGI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.