Jacques SANTER : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
  • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva
  • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti chrétien social (Lucembursko)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu