Innocenzo LEONTINI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Poslední činnosti 

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt