Carolina PUNSET : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Kontakt