Jeroen LENAERS : Životopis 

Původní znění : NL 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 26/02/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 2008-2008 : vysoká škola, jiný studijní obor: magisterský titul v oboru evropská studia
  • 2007-2007 : vysoká škola, jiný studijní obor: bakalářský titul v oboru evropská studia

Profesní dráha 

  • 2008-2014 : akreditovaný asistent v EP (instituce EU)

Politická dráha 

Funkce v orgánech EU  
  • 2008-2014 : akreditovaný asistent v EP

Kontakt