Jeroen LENAERS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt