Jeroen LENAERS : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přístupu osob trpících neurologickými poruchami a chronickými bolestmi k zaměstnání  
- P8_DCL(2016)0112 - Nevzato v potaz  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 179 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU  
- P8_DCL(2016)0007 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Přijato (datum) : 02-05-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Počet signatářů : 465 - 02-05-2016

Kontakt