Pavel SVOBODA : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro právní záležitosti 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Pavel SVOBODA  
Pavel SVOBODA 

Na platformě EP NEWSHUB

  • Soudní dvůr EU zrušil německým parlamentem již schválené dálniční mýtné, a to díky žalobě Rakouska, ČR se k němu ani nepřidala! Tak vláda hájí české zájmy: doma plnou hubu kritiky "Bruselu", ale venku ocas mezi nohama. U nás by po takovém rozsudku propukly výkřiky o czexitu.

    Zveřejněné:  
    dne twitter 

Kontakt