Pavel SVOBODA : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro právní záležitosti 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Pavel SVOBODA  
Pavel SVOBODA 

Na platformě EP NEWSHUB

  • Srovnání Rakouska a Česka. Rakousko: 1. den: problém, 2. den: resignace, 3. den: vypsání nových voleb. Česko: 1. rok: problém, 2. rok: je to kampaň, 3. rok: je to kampaň.

    Zveřejněné:  
    dne twitter 
  • https://t.co/TlM6kR09QE  Od 15. května je volání do všech zemí EU o polovinu levnější. Tímto opatření se totiž opět naplňuje heslo Jeana Monneta: „Nespojujeme státy, propojujeme lidi.“ Rád bych tuto myšlenku telekomunikačního propojování lidí ale viděl dotaženou ještě dál...

    Zveřejněné:  
    dne twitter 

Kontakt