Pavel SVOBODA
 • Pavel
  SVOBODA
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Datum narození: 9. duben 1962, Praha

Vystoupení na plenárním zasedání

235

Úprava letního času (rozprava)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro lidská práva Memoriál

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(8.1)

Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.1)

Teroristické útoky v Somálsku

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.2)

Madagaskar

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.3)

Pronásledování křesťanů ve světě (rozprava)

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(17)

Kontrola uplatňování práva EU (2015) (rozprava)

26-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-26(6)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

11

ZPRÁVA s doporučeními Komisi k promlčecím lhůtám u dopravních nehod

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Stelios Kouloglou zbaven imunity

JURI
07-12-2015 A8-0356/2015

ZPRÁVA o ověřování pověřovacích listin

JURI
28-01-2015 A8-0013/2015

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

6

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

JURI
25-01-2018 JURI_AD(2018)612281

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

STANOVISKO o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

STANOVISKO k celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

STANOVISKO k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU

JURI
05-02-2016 JURI_AD(2016)571698

návrhy usnesení za skupinu/výbor

256

Společný návrh usnesení o Filipínách

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Společný návrh usnesení o Bělorusku

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Společný návrh usnesení o situaci v Pásmu Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0198/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0197/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Situation in Gaza

16-04-2018 B8-0191/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci na Maledivách

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Společný návrh usnesení o zabíjení „z milosti“ v Ugandě

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

  Motion for a resolution on situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0172/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 141 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o prosazování a ochraně svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN

Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 139 - 02-05-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

25

Intervence Komise v případu Coman

10-01-2018 P-000101/2018 Komise

Protižidovská propaganda na Západním břehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komise

  EU reconstruction aid for Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008191/2016 Komise

Pomoc EU určená na obnovu Haiti zasaženého hurikánem Matthew

31-10-2016 E-008188/2016 Komise

Ústavní krize v Polsku

10-03-2016 E-002120/2016 Komise

Rozdílné zacházení se spotřebiteli v různých členských státech EU

13-01-2016 E-000208/2016 Komise

VP/HR - Pokyny ohledně označování produktů pocházejících z izraelských osad

12-11-2015 E-014727/2015 Komise

Seznam bezpečných zemí

06-10-2015 E-013514/2015 Komise

VP/HR - Ruská propaganda zacílená na EU

13-07-2015 E-011253/2015 Komise

Zahraniční dělníci v Kataru

28-05-2015 E-008507/2015 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

12

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Německý zákon o minimální mzdě

24-05-2016 O-000081/2016 Komise

Nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie

17-05-2016 O-000079/2016 Komise

Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte přes hranice v Evropě

15-02-2016 O-000028/2016 Komise

Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte (přes hranice) v Evropě

15-02-2016 O-000027/2016 Rada

Patenty a práva šlechtitelů rostlin

18-11-2015 O-000146/2015 Komise

Slyšení o změnách letního času v Evropě

25-09-2015 O-000111/2015 Komise

Slyšení o změnách letního času v Evropě

27-05-2015 O-000062/2015 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

32

Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin)

17-04-2018

Dnes jsem hlasoval pro dohodu mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty z důvodu, že umožňuje stranám přezkoumat svoje obchodní vztahy a uzavřít biliární dohody upravující obchod se zemědělskými produkty. Obdobná dohoda již byla v minulosti uzavřena. Některé položky budou liberalizovány plně a u jiných se stanoví kvóty. Z dohody mohou EU producenti a zemědělci jen benefitovat.

Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Podpořil jsem přijetí Dohody o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkým, protože jejím cílem je vytvoření jednotného trhu s leteckou dopravou, v němž budou evropské a americké letecké společnosti moci poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení a který bude zahrnovat domácí trhy obou stran. Dohoda má zajistit pokračování vysoké úrovně spolupráce a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody. Přiblížení obou systémů umožní výrazné úspory organizačních struktur, zdrojů, vzdělávacích programů, interních procesů a programů dohledu.

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Hlasoval jsem pro přijetí usnesení týkajícího se stavu jednání se Spojeným královstvím, jelikož souhlasím s hodnocením stávající situace tak, jak je zde popsána, stejně jako s podmínkami dalšího postupu, který je zde navrhován. Souhlasím s tím, že v otázce práv občanů EU, v otázce režimu na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebo ve věci finančního vypořádání mezi EU a Spojeným královstvím musí být dosaženo uspokojivých a jasně formulovaných výsledků ještě předtím, než dojde k dalšímu postupu ve vyjednávání podmínek tzv. brexitu. Tyto otázky musí být vyřešeny již nyní, aby se nestaly součástí vyjednávání, která budou později zahájena o dalších oblastech.

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Podpořil jsem přijetí zprávy o politických vztazích mezi EU a sdružením ASEAN, jelikož region zemí sdružených v ASEAN je pro EU důležitý partner v oblasti obchodní, ale i v oblasti bezpečnostní s ohledem na svou strategickou polohu, a je proto třeba udržet tyto vztahy na dobré úrovni. Toto zpráva konstatuje, ale zároveň správně upozorňuje i na problematiku lidských práv – uplatňování trestu smrti nebo situaci Rohingyů, kteří tvoří největší skupinu osob bez státní příslušnosti na světě. Obecně je však cíl politiky EU ve zprávě dobře definován ve smyslu udržet a posílit dobré vztahy se zeměmi sdruženými v ASEAN, jelikož se nachází v regionu, ve kterém uplatňuje svůj vliv také Čína, a úkolem EU je zde posílit všechny nástroje, které zajistí mírovou spolupráci v regionu a tím i další dobrou spolupráci s EU.

Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Hlasoval jsem pro schválení doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a sousedními státy Unie. Cílem je rozšíření právního rámce na sousední státy EU, aby SELP (společný letecký prostor) existoval za stejných podmínek jako samotný vnitřní trh. Z toho důvodu je zapotřebí sladění s právními předpisy Společenství v otázkách bezpečnosti, ochrany a řízení letového provozu.

Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (A8-0254/2017 - David Borrelli)

12-09-2017

Podpořil jsem návrh na uzavření mezinárodní dohody, kterou uzavíráme s Islandem, abychom zajistili ochranu našich zeměpisných označení před zneužitím ze strany Islanďanů. Obdobně u nás budeme zaručovat ochranu islandských zeměpisných označení.

Provádění směrnice o mediaci (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos)

12-09-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o provádění směrnice o mediaci, protože tato zpráva nenavrhuje revizi směrnice ani změnu dobrovolnosti mediace a jejích konkrétních institutů. Zpráva pouze uměřeně vyzývá Komisi a členské státy například ke zvýšení informovanosti občanů o možnostech mediace nebo ke zlepšení sběru statistických údajů napříč Evropskou unii tak, aby byl zajištěn dostatečný přehled o fungování mediace, který umožní další budoucí efektivní debatu o možných zlepšeních.

Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy (A8-0228/2017 - Karima Delli)

12-09-2017

Návrh jsem podpořil, protože se jedná o zrušení zastaralých nařízení, a tím o snižování legislativní a byrokratické zátěže v rámci REFIT programu. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy, snadno používat.

Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

V rámci dnešního hlasování jsem hlasoval pro přijetí zprávy o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Důraz je kladen na nastavení pravidel na multiraterální úrovni, zohlednění společenské odpovědnosti firem, vytvoření většího prostoru pro soukromé iniciativy, využití potenciálu dohod o volném obchodu ke zlepšení fungování GVC pro rozvoj světové ekonomiky a rozvojových zemí. Mezinárodní produkce je zásadně strukturalizovaná kolem GVC a řízena mezinárodními firmami skrz síť poboček, smluvními partnery nebo armádními dovozci.

Promlčecí lhůty u dopravních nehod (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)

04-07-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy k promlčecím lhůtám u dopravních nehod, protože pravidla pro promlčecí lhůty u náhrady škody se v jednotlivých členských státech velmi liší. V případě dopravních nehod, při kterých je obsažen přeshraniční prvek, je pak velmi složité domáhat se odpovědnosti za škodu, pokud jsou tato pravidla v jednotlivých státech různá. Promlčecí lhůta se stanovuje na základě různých faktorů, včetně skutečnosti, zda je s ní spojeno trestní řízení, a zda je škodná událost považována za deliktní nebo smluvní. Pokud promlčecí lhůta není dodržena, může to znamenat neúspěch žádosti ještě předtím, než se začne řešit škoda samotná. Společná minimální pravidla pro promlčecí lhůty zajistí občanům účinný přístup ke spravedlnosti a usnadní tak volný pohyb osob napříč celým územím EU.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F365
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F365
  1047 Brussels