Pavel SVOBODA
 • Pavel
  SVOBODA
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Datum narození: 9. duben 1962, Praha

Vystoupení na plenárním zasedání

246

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (rozprava)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(16)

Uganda, zatčení poslanců opozice

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.1)

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (rozprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Somálsko (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Olega Sencova

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(6)

Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(5.1)

Plán práce

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(21)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

14

ZPRÁVA o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

ZPRÁVA s doporučeními Komisi k promlčecím lhůtám u dopravních nehod

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Stelios Kouloglou zbaven imunity

JURI
07-12-2015 A8-0356/2015

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

6

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

JURI
25-01-2018 JURI_AD(2018)612281

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

STANOVISKO o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

STANOVISKO k celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

STANOVISKO k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU

JURI
05-02-2016 JURI_AD(2016)571698

návrhy usnesení za skupinu/výbor

283

  Motion for a resolution on the UAE, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

01-10-2018 B8-0469/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

01-10-2018 B8-0468/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97

01-10-2018 B8-0457/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Společný návrh usnesení o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Společný návrh usnesení o Ugandě, zejména o zatýkání opozičních poslanců

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0381/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0375/2018

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 141 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o prosazování a ochraně svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN

Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 139 - 02-05-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

25

Intervence Komise v případu Coman

10-01-2018 P-000101/2018 Komise

Protižidovská propaganda na Západním břehu Jordánu

08-03-2017 E-001597/2017 Komise

  EU reconstruction aid for Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008191/2016 Komise

Pomoc EU určená na obnovu Haiti zasaženého hurikánem Matthew

31-10-2016 E-008188/2016 Komise

Ústavní krize v Polsku

10-03-2016 E-002120/2016 Komise

Rozdílné zacházení se spotřebiteli v různých členských státech EU

13-01-2016 E-000208/2016 Komise

VP/HR - Pokyny ohledně označování produktů pocházejících z izraelských osad

12-11-2015 E-014727/2015 Komise

Seznam bezpečných zemí

06-10-2015 E-013514/2015 Komise

VP/HR - Ruská propaganda zacílená na EU

13-07-2015 E-011253/2015 Komise

Zahraniční dělníci v Kataru

28-05-2015 E-008507/2015 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

14

Závažné interpelace - Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu

30-05-2018 O-000058/2018 Komise

Směrnice o pojištění motorových vozidel

14-05-2018 O-000046/2018 Komise

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Německý zákon o minimální mzdě

24-05-2016 O-000081/2016 Komise

Nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie

17-05-2016 O-000079/2016 Komise

Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte přes hranice v Evropě

15-02-2016 O-000028/2016 Komise

Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte (přes hranice) v Evropě

15-02-2016 O-000027/2016 Rada

Patenty a práva šlechtitelů rostlin

18-11-2015 O-000146/2015 Komise

Interpelace

2

Písemná vysvětlení hlasování

33

Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)

30-05-2018

Hlasoval jsem pro návrh modernizace nařízení týkajícího se ochrany před dumpingovým dovozem a o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze třetích zemí. Cílem tohoto návrhu je přizpůsobit se výzvám globální ekonomiky 21. století a efektivněji reagovat v případech dumpingových dovozů ze zemí, kde dochází k distorzím na trhu se surovinami a energiemi. EU tímto nařízením bude lépe hájit zájmy evropských výrobců, dovozců a samozřejmě ve finále i spotřebitelů. Tyto zásahy narušují obchod, neboť ceny surovin neodráží běžné tržní nabídky a poptávky.

Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin)

17-04-2018

Dnes jsem hlasoval pro dohodu mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty z důvodu, že umožňuje stranám přezkoumat svoje obchodní vztahy a uzavřít biliární dohody upravující obchod se zemědělskými produkty. Obdobná dohoda již byla v minulosti uzavřena. Některé položky budou liberalizovány plně a u jiných se stanoví kvóty. Z dohody mohou EU producenti a zemědělci jen benefitovat.

Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Podpořil jsem přijetí Dohody o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkým, protože jejím cílem je vytvoření jednotného trhu s leteckou dopravou, v němž budou evropské a americké letecké společnosti moci poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení a který bude zahrnovat domácí trhy obou stran. Dohoda má zajistit pokračování vysoké úrovně spolupráce a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody. Přiblížení obou systémů umožní výrazné úspory organizačních struktur, zdrojů, vzdělávacích programů, interních procesů a programů dohledu.

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Hlasoval jsem pro přijetí usnesení týkajícího se stavu jednání se Spojeným královstvím, jelikož souhlasím s hodnocením stávající situace tak, jak je zde popsána, stejně jako s podmínkami dalšího postupu, který je zde navrhován. Souhlasím s tím, že v otázce práv občanů EU, v otázce režimu na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebo ve věci finančního vypořádání mezi EU a Spojeným královstvím musí být dosaženo uspokojivých a jasně formulovaných výsledků ještě předtím, než dojde k dalšímu postupu ve vyjednávání podmínek tzv. brexitu. Tyto otázky musí být vyřešeny již nyní, aby se nestaly součástí vyjednávání, která budou později zahájena o dalších oblastech.

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Podpořil jsem přijetí zprávy o politických vztazích mezi EU a sdružením ASEAN, jelikož region zemí sdružených v ASEAN je pro EU důležitý partner v oblasti obchodní, ale i v oblasti bezpečnostní s ohledem na svou strategickou polohu, a je proto třeba udržet tyto vztahy na dobré úrovni. Toto zpráva konstatuje, ale zároveň správně upozorňuje i na problematiku lidských práv – uplatňování trestu smrti nebo situaci Rohingyů, kteří tvoří největší skupinu osob bez státní příslušnosti na světě. Obecně je však cíl politiky EU ve zprávě dobře definován ve smyslu udržet a posílit dobré vztahy se zeměmi sdruženými v ASEAN, jelikož se nachází v regionu, ve kterém uplatňuje svůj vliv také Čína, a úkolem EU je zde posílit všechny nástroje, které zajistí mírovou spolupráci v regionu a tím i další dobrou spolupráci s EU.

Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Hlasoval jsem pro schválení doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a sousedními státy Unie. Cílem je rozšíření právního rámce na sousední státy EU, aby SELP (společný letecký prostor) existoval za stejných podmínek jako samotný vnitřní trh. Z toho důvodu je zapotřebí sladění s právními předpisy Společenství v otázkách bezpečnosti, ochrany a řízení letového provozu.

Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (A8-0254/2017 - David Borrelli)

12-09-2017

Podpořil jsem návrh na uzavření mezinárodní dohody, kterou uzavíráme s Islandem, abychom zajistili ochranu našich zeměpisných označení před zneužitím ze strany Islanďanů. Obdobně u nás budeme zaručovat ochranu islandských zeměpisných označení.

Provádění směrnice o mediaci (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos)

12-09-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o provádění směrnice o mediaci, protože tato zpráva nenavrhuje revizi směrnice ani změnu dobrovolnosti mediace a jejích konkrétních institutů. Zpráva pouze uměřeně vyzývá Komisi a členské státy například ke zvýšení informovanosti občanů o možnostech mediace nebo ke zlepšení sběru statistických údajů napříč Evropskou unii tak, aby byl zajištěn dostatečný přehled o fungování mediace, který umožní další budoucí efektivní debatu o možných zlepšeních.

Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy (A8-0228/2017 - Karima Delli)

12-09-2017

Návrh jsem podpořil, protože se jedná o zrušení zastaralých nařízení, a tím o snižování legislativní a byrokratické zátěže v rámci REFIT programu. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy, snadno používat.

Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

V rámci dnešního hlasování jsem hlasoval pro přijetí zprávy o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Důraz je kladen na nastavení pravidel na multiraterální úrovni, zohlednění společenské odpovědnosti firem, vytvoření většího prostoru pro soukromé iniciativy, využití potenciálu dohod o volném obchodu ke zlepšení fungování GVC pro rozvoj světové ekonomiky a rozvojových zemí. Mezinárodní produkce je zásadně strukturalizovaná kolem GVC a řízena mezinárodními firmami skrz síť poboček, smluvními partnery nebo armádními dovozci.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F365
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F365
  1047 Brussels