Helmut SCHOLZ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt