Monika SMOLKOVÁ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 

Náhradnice 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Dozor nad trhem a soulad výrobků (A8-0277/2018 - Nicola Danti) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt