• Morten   MESSERSCHMIDT  

Morten MESSERSCHMIDT : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky  
- AFCO_AD(2018)626722 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- AFCO_AD(2018)622283 -  
-
AFCO 
STANOVISKO o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU  
- CULT_AD(2018)620999 -  
-
CULT 
STANOVISKO o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
STANOVISKO ke zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny  
- AFCO_AD(2017)606198 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie  
- AFCO_AD(2017)609360 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- AFCO_AD(2017)607865 -  
-
AFCO 
STANOVISKO o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- AFCO_AD(2017)606067 -  
-
AFCO 
STANOVISKO o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015  
- AFCO_AD(2016)589242 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k rozpočtové kapacitě pro eurozónu  
- AFCO_AD(2016)580732 -  
-
AFCO